Zápis do MŠ

Sběr žádosti: od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2022

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí žádají rodiče pro děti, kterým v průběhu školního roku 2021/2022 bude 3-6let.

Pro věkem předškolní děti je docházka do MŠ povinná.

Žádost o přijetí do MŠ

Evidenční list dítěte