Historie základní školy

140 let: 5.2.2020 jsme oslavili 140 let od otevření naší školy

Za vydatné pomoci Františka Rükla byla postavena  škola. Se stavbou se začalo v květnu 1879 a již v únoru následujícího roku byla otevřena jednotřídní škola. Ta ovšem nestačila, proto byla rozšířena o druhou třídu a byt učitele. Tuto podobu – jen s menšími úpravami – si škola zachovala až do roku 1996, kdy byla zrekonstruována a k původní budově byla přistavěna část pro mateřskou školu.

Ve školní kronice psané od roku 1940 se uvádí , že  školu navštěvovalo 30 žáků ve třech třídách. Je ale známo, že například v letech 1913-1915 navštěvovalo školu téměř 130 žáků.
V roce 1941 byla výnosem Zemské rady jedna třída zrušena, takže od 1.9.1941 je škola organizována jako dvoutřídní. Počty žáků se během let měnily. Například v roce 1959/60 navštěvovalo zdejší školu až 64 žáků.
V roce 1996 začala škola procházet rozsáhlou rekonstrukcí a přístavbou mateřské školy a školní kuchyně.
V nově opravené základní škole a mateřské škole byl provoz zahájen 1.září 1997.

Ředitelé základní školy.

 • 1914-1921  František Roztočil
 • 1921-1922  Alois Prachař
 • 1922-1923  Jan Šukal
 • 1923-1924  František Slanina
 • 1924-1925  Vojtěch Panský
 • 1925-1945  Miloš Ludmila
 • 1945-1946  Hubert Vrtílek
 • 1946-1952  Václav Pilný
 • 1952-1963  Josef Kruml
 • 1963-1988  Miloslav Schauer
 • 1988-1998  Marie Stehnová
 • 1998-2001  Kateřina Žežulová
 • 2001-2005  Michaela Adámková – Stará
 • 2005-2008  Marie Kobzová
 • 2008     –    Michaela Stará