Dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020 2021

Školní řád – aktualizace 2020, distanční výuka

Návrh rozpočtu 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Koncepční_záměry_pro_období_2019 2025

Inspekční zpráva 2016 2 3 4 5 6 7 8

ŠVP ZV aktualizace k 1.9.2016 doc1

ŠVP pro zájmové vzdělávání „Studánka“…možností

Úplata v MŠ 

Úplata ve školní družině

Vnitřní řád Školní jídelny 2016

Školní řád

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

Školní preventivní strategie 2015-2019

Inspekční zpráva 2012

ŠVP MŠ Studánka

Určení finančních náhrad za ztracené či poškozené učebnice

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ 2020

Informační leták školy