Dokumenty

Návrh rozpočtu 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva 2018 2019

Inspekční zpráva 2016 2 3 4 5 6 7 8

ŠVP ZV aktualizace k 1.9.2016 doc1

ŠVP pro zájmové vzdělávání „Studánka“…možností

Úplata v MŠ 

Úplata ve školní družině

Vnitřní řád Školní jídelny 2016

Školní řád 2017

Školní řád MŠ 2017

Vnitřní řád ŠD 2017

Školní preventivní strategie 2015-2019

Minimální preventivní program 2016-2017

Koncepční záměry pro období 2013- 2018

Inspekční zpráva 2012

ŠVP MŠ Studánka

Určení finančních náhrad za ztracené či poškozené učebnice