Školská rada

Jednání školské rady- 26.10.2010

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada ve složení: předseda školské rady Jitka Halířová, Stanislav Pospíšil a Iveta Pospíšilová- projednala a schválila Výroční zprávu za rok 2009/2010 a Koncepční záměry na období 2010-2012. Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Doplňkové volby

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

27.8.2010 proběhla nová volba zástupce školní rady za pedagogy. Byla zvolena Jitka Halířová za odcházející učitelku na mateřskou dovolenou Adélu Jelínkovou.

Jednání školské rady- 1.4.2009

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada byla po svém zvolení seznámena s těmito dokumenty: Výroční zpráva o hospodaření školy, Školní řád, Výroční zpráva za rok 2008/2009, Koncepční záměry na období 2008-2012.

Volba zástupců do školské rady

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Novými zástupci školské rady byli zvoleni:  za pedagogy Adéla Jelínková, za rodiče Stanislav Pospíšil a zástupcem zřizovatele byla zvolena Iveta Pospíšilová.

Jednání školské rady- 29.8.2008

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada projednala a schválila na svém jednání Školní řád a ŠVP ZV „Stdudánka II.“. Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Jednání školské rady- 29.8.2007

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada ve složení: Ing. Josef Blažek, Mgr. Jitka Matěnová, Andrea Mudruňková- na svém jednání schválila ŠVP ZV „Studánka“, který předložila ředitelka školy Mgr. Marie Kobzová.

Založení školské rady

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Horní Bradlo  byla zřízena zastupitelstvem obce Horní Bradlo dne 17.10.2005. Školská rada má 3 členy: zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce zřizovatele. Svou činnost zahájila 1.1.2006.

« Prev