Školská rada

Volby do ŠR- na období 2013-2016

Vloženo 25.4.2013 do Školská rada

Pro další tříleté funkční období (2013- 2016) byli zvoleni noví zástupci do ŠR.

  •  za rodiče: paní Renata Sedláková
  •  za zřizovatele: paní Iveta Pospíšilová
  • za pedagogy: paní Mgr. Petra Voldánová

Děkujeme za dosavadní spolupráci panu S. Pospíšilovi a paní učitelce J.Halířové.

Jednání ŠR dne 11.10. 2012

Vloženo 8.11.2012 do Školská rada

Zápis z jednání školské rady ze dne: 11.10.2012

  1. Školská rada na svém jednání schválila:
  • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Školská rada nemá k obsahu dokumentu připomínky.

Za školskou radu: předseda ŠR- Jitka Halířová (za školu)

člen ŠR- Stanislav Pospíšil (za rodiče)

člen ŠR- Iveta Pospíšilová (za zřizovatele)

Jednání ŠR dne 29.8. 2012

Vloženo 8.11.2012 do Školská rada

Zápis z jednání školské rady ze dne: 29.8.2012

  1. Školská rada na svém jednání schválila:
  • Školní řád, Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků- aktualizace k 1.9.2012

Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Školská rada nemá k obsahu dokumentů připomínky.

Za školskou radu: předseda ŠR- Jitka Halířová (za školu)

člen ŠR- Stanislav Pospíšil (za rodiče)

člen ŠR- Iveta Pospíšilová (za zřizovatele)

Jednání školské rady- 6.2.2012

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada ve složení: předseda ŠR Jitka Halířová, Stanislav Pospíšil a Iveta Pospíšilová- na svém jednání schválila Školní řád a Vnitřní řád školní družiny. Projednala Inspekční zprávu ČŠI.Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Jednání školské rady- 12.10.2011

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada schválila a projednala Výroční zprávu za rok 2010/2011 a ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní družina „Studánka“…možností. Dokumenty předložila ředitelka školy.

Jednání školské rady- 26.10.2010

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada ve složení: předseda školské rady Jitka Halířová, Stanislav Pospíšil a Iveta Pospíšilová- projednala a schválila Výroční zprávu za rok 2009/2010 a Koncepční záměry na období 2010-2012. Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Doplňkové volby

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

27.8.2010 proběhla nová volba zástupce školní rady za pedagogy. Byla zvolena Jitka Halířová za odcházející učitelku na mateřskou dovolenou Adélu Jelínkovou.

Jednání školské rady- 1.4.2009

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada byla po svém zvolení seznámena s těmito dokumenty: Výroční zpráva o hospodaření školy, Školní řád, Výroční zpráva za rok 2008/2009, Koncepční záměry na období 2008-2012.

Volba zástupců do školské rady

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Novými zástupci školské rady byli zvoleni:  za pedagogy Adéla Jelínková, za rodiče Stanislav Pospíšil a zástupcem zřizovatele byla zvolena Iveta Pospíšilová.

Jednání školské rady- 29.8.2008

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada

Školská rada projednala a schválila na svém jednání Školní řád a ŠVP ZV „Stdudánka II.“. Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

« Prev - Next »