Školská rada

Volby do ŠR

Vloženo 13.10.2016 do Školská rada

Pro další 3-leté období byli zvoleni tito členové ŠR:

  • za rodiče- paní Kateřina Paulusová
  • za zřizovatele- paní Iveta Pospíšilová
  • za školu- Mgr. Adéla Jelínková

Děkujeme bývalům členům: Renatě Sedlákové (za rodiče) a Janě Janikové DiS. (za školu) za spolupráci.

Jednání ŠR dne 22.6.2016

Vloženo 13.10.2016 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala:

  • aktualizaci ŠVP ZV „Studánka II.“ k 1.9.2016
  • přípravu nových voleb do ŠR.

Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. M.Stará

Jednání ŠR dne 21.10.2015

Vloženo 5.11.2015 do Školská rada

Školská rada ve složení J. Janiková, R. Sedláková a I. Pospíšilová na svém jednání schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Dokument předložila ředitelka školy Mgr. M.Stará.

Jednání ŠR dne 30.4. 2015

Vloženo 5.11.2015 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala aktualizaci Školního řádu- zabezpečení školy.

Jednání ŠR ze dne 14.10.2014

Vloženo 7.1.2015 do Školská rada

ŠR na svém jednání schválila Výroční zprávu o činnosti školy za období 2013/2014. Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Jednání ŠR dne 15.4.2014

Vloženo 7.1.2015 do Školská rada

ŠR se na  svém jednání v novém složení seznámila s Jednacím řádem a činností pro další období.

Složení ŠR: předseda-Iveta Pospíšilová (za zřizovatele)

člen- Renata Sedláková (za rodiče)

člen- Jana Janiková DiS. (za školu)

Volby do ŠR za ped. pracovníky

Vloženo 7.1.2015 do Školská rada

Dne 7.11.2013 proběhly volby do ŠR za ped. pracovníky. Jana Janiková DiS. nahradila Mgr. P.Voldánovou, která odešla na MD.

Jednání ŠR ze dne 30.8.2013

Vloženo 4.10.2013 do Školská rada

Školská rada na svém jednání schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok  2012/ 2013 a ŠVP ZV „Studánka II.“- jeho aktualizaci k 1.9.2013.

Jednání ŠR ze dne 26.4.2013

Vloženo 4.10.2013 do Školská rada

Školská rada na svém prvním  jednání po volbách schválila jako předsedu ŠR paní Ivetu Pospíšilovou. Dále se vyjadřovala ke koncepci školy na období 2013-2016.

 

Volby do ŠR- na období 2013-2016

Vloženo 25.4.2013 do Školská rada

Pro další tříleté funkční období (2013- 2016) byli zvoleni noví zástupci do ŠR.

  •  za rodiče: paní Renata Sedláková
  •  za zřizovatele: paní Iveta Pospíšilová
  • za pedagogy: paní Mgr. Petra Voldánová

Děkujeme za dosavadní spolupráci panu S. Pospíšilovi a paní učitelce J.Halířové.

« Prev - Next »