Školská rada

Jednání Školské rady ze dne 10.5.2022

Vloženo 11.5.2022 do Školská rada

Školská rada na svém jednání  projednala chystané změny ŠVP ZV k 1.9.2022, zápis dětí a žáků, mimořádný zápis pro děti a žáky z Ukrajiny. Informace předala Mgr. M. Stará, ředitelka školy- bez připomínek ŠR.

Jednání se zúčastnili: Ing L. Cidlina (za zřizovatele), P. Hrdá (za rodiče)  a Mgr. J. Matěnová (za školu)

Jednání Školské rady 22. 9. 2021

Vloženo 14.10.2021 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala- Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021

Za Školskou radu: předseda ŠR- Mgr. Jitka Matěnová (za školu),  člen ŠR- Pavla Hrdá (za rodiče), člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)

Jednání Školské rady 15. 6. 2021

Vloženo 14.10.2021 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala – zápis do 1. ročníku a aktuální počty žáků pro školní rok 2021/22

Za Školskou radu: předseda ŠR- Mgr. Jitka Matěnová (za školu),  člen ŠR- Pavla Hrdá (za rodiče), člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)

Jednání ŠR dne 24. 9. 2020

Vloženo 15.12.2020 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala:

– Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020

– aktualizaci Školního řádu- distanční výuka

– situaci školy ohledně nízkého počtu žáků v ZŠ

Za Školskou radu: předseda ŠR- Mgr. Jitka Matěnová (za školu)

člen ŠR- Pavla Hrdá (za rodiče)

člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)

Jednání ŠR dne 4. 3. 2020

Vloženo 15.12.2020 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala:

– po nových volbách členů ŠR Jednací řád, Volební řád

– Koncepční záměry školy na období 2019-2025

-volbu předsedy ŠR v novém složení- za rodiče: paní Pavla Hrdá, za školu: Mgr. Jitka Matěnová, za zřizovatele: Ing. Luděk Cidlina

-předsedou ŠR byla zvolena: Mgr. Jitka Matěnová

Jednání Školské rady 14.10.2019

Vloženo 22.10.2019 do Školská rada

Školská rada schválila: Výroční zprávu školy za rok 2018/2019

Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará. Školská rada nemá k obsahu dokumentů připomínky.

Za Školskou radu: předseda ŠR-: Mgr. Adéla Jelínková (za školu)

člen ŠR- Kateřina Paulusová (za rodiče)

člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)

Jednání Školské rady 26.3. 2019

Vloženo 22.10.2019 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala:

-po ukončení členství p. I. Pospíšilové byl za obec nominován Ing. Luděk Cidlina

– členové ŠR se seznámili v novém složení s Jednacím řádem a činností ŠR pro další období

Za Školskou radu: předseda ŠR-: Mgr. Adéla Jelínková (za školu)

člen ŠR- Kateřina Paulusová (za rodiče)

člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)

Jednání ŠR ze dne 3.9.2018

Vloženo 21.10.2019 do Školská rada

Školská rada na svém zasedání projednala Výroční zprávu školy za rok 2017/2018.

předseda ŠR: A. Jelínková, členové: K. Paulusová, I. Pospíšilová

Jednání ŠR dne 3. 10. 2017

Vloženo 26.10.2017 do Školská rada

Školská rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2016/2017. Dále aktualizaci Školní řádu ZŠ. Dolumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Jednání ŠR se zúčastnila Mgr. Adéla Jelínková (za školu), paní Iveta Pospíšilová (za zřizovatele) a paní Kateřina Paulusová (za rodiče).

Jednání ŠR dne 25. 1. 2017

Vloženo 26.10.2017 do Školská rada

Školská rada projednala závěr šetření ČŠI. Inspekční šetření proběhlo v MŠ, ZŠ a ŠJ ve dnech 20.- 24.10.2016.

Next »