Školská rada

Jednání Školské rady 14.10.2019

Vloženo 22.10.2019 do Školská rada

Školská rada schválila: Výroční zprávu školy za rok 2018/2019

Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará. Školská rada nemá k obsahu dokumentů připomínky.

Za Školskou radu: předseda ŠR-: Mgr. Adéla Jelínková (za školu)

člen ŠR- Kateřina Paulusová (za rodiče)

člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)

Jednání Školské rady 26.3. 2019

Vloženo 22.10.2019 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala:

-po ukončení členství p. I. Pospíšilové byl za obec nominován Ing. Luděk Cidlina

– členové ŠR se seznámili v novém složení s Jednacím řádem a činností ŠR pro další období

Za Školskou radu: předseda ŠR-: Mgr. Adéla Jelínková (za školu)

člen ŠR- Kateřina Paulusová (za rodiče)

člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)

Jednání ŠR ze dne 3.9.2018

Vloženo 21.10.2019 do Školská rada

Školská rada na svém zasedání projednala Výroční zprávu školy za rok 2017/2018.

předseda ŠR: A. Jelínková, členové: K. Paulusová, I. Pospíšilová

Jednání ŠR dne 3. 10. 2017

Vloženo 26.10.2017 do Školská rada

Školská rada projednala Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2016/2017. Dále aktualizaci Školní řádu ZŠ. Dolumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.

Jednání ŠR se zúčastnila Mgr. Adéla Jelínková (za školu), paní Iveta Pospíšilová (za zřizovatele) a paní Kateřina Paulusová (za rodiče).

Jednání ŠR dne 25. 1. 2017

Vloženo 26.10.2017 do Školská rada

Školská rada projednala závěr šetření ČŠI. Inspekční šetření proběhlo v MŠ, ZŠ a ŠJ ve dnech 20.- 24.10.2016.

Jednání ŠR dne 11.10.2016

Vloženo 13.10.2016 do Školská rada

Na svém jednání si noví členové ŠR zvolili svého předsedu: Mgr. Adélu Jelínkovou (člen za školu).

Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Dokument předložila ředitelka školy Mgr. M. Stará

Volby do ŠR

Vloženo 13.10.2016 do Školská rada

Pro další 3-leté období byli zvoleni tito členové ŠR:

  • za rodiče- paní Kateřina Paulusová
  • za zřizovatele- paní Iveta Pospíšilová
  • za školu- Mgr. Adéla Jelínková

Děkujeme bývalům členům: Renatě Sedlákové (za rodiče) a Janě Janikové DiS. (za školu) za spolupráci.

Jednání ŠR dne 22.6.2016

Vloženo 13.10.2016 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala:

  • aktualizaci ŠVP ZV „Studánka II.“ k 1.9.2016
  • přípravu nových voleb do ŠR.

Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. M.Stará

Jednání ŠR dne 21.10.2015

Vloženo 5.11.2015 do Školská rada

Školská rada ve složení J. Janiková, R. Sedláková a I. Pospíšilová na svém jednání schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015. Dokument předložila ředitelka školy Mgr. M.Stará.

Jednání ŠR dne 30.4. 2015

Vloženo 5.11.2015 do Školská rada

Školská rada na svém jednání projednala aktualizaci Školního řádu- zabezpečení školy.

Next »