Projekty

Hosté ve škole

Vloženo 29.4.2014 do Aktuality ZŠ & Projekty

V rámci celoročního projektu „Kaňkou do knížky“ nás z řad rodičů jako první navštívil tatínek žákyně 2. ročníku pan Starý. Nejprve byl představen svou dcerou Káťou. Pak měli žáci za úkol zjistit, na jaký hudební nástroj tatínek hrál. Do školy nám přinesl ukázat knížku od F. Nepila „Polní žínka Evelínka“, kterou rádi s Káťou doma čtou. Čtená ukázka byla veselá a žáky pobavila.

Druhým hostem byla maminka žákyně 2. ročníku paní Sedláková. Nejprve žáci zjišťovali pomocí otázek, kde trávila nejčastěji letní prázdniny. Pak nám představila oblíbenou knížku od B. Nesvadbové, kterou se svou dcerou Diankou čtou. Žáci se zaujetím poslouchali úryvek z knihy.

Děkujeme rodičům za návštěvu a těšíme se na další hosty! :-)

Host ve škole- pan Starý

Host ve škole-paní Sedláková

 

Recyklohraní

Vloženo 18.4.2014 do Projekty

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.

 

 

Název projektu: Recyklohraní

Stránky projektu: Recyklohraní
Realizace projektu:  ???

Cíl projektu: Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část.Za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení do připravených nádob budeme získávat body, které ve speciálním internetovém obchodě směníme za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body se budeme snažit získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové problematiky.

Výukové materiály v rámci projektu EU peníze do škol

Vloženo 6.4.2014 do Projekty

V rámci projektu byly vytvořeny DUMy, které naši pedagogové ověřili ve výuce a i nadále je využívají. Zde jsou zpřístupněné i další pedagogické veřejnosti.

Dumy Jana Janiková

Dumy Michaela Stará

Dumy Petra Voldánová -M

Dumy Petra Voldánová-ČJ

Projekt „Zdraví na talíři“, „Zdravý životní styl“

Vloženo 3.4.2014 do Projekty

Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do projektu „Zdraví na talíři- cesta ke zdravějšímu školnímu stravování“. V rámci projektu byli proškoleni pedagogové ZŠ, MŠ a vedení školy.

Vedoucí ŠJ se po celý školní rok 2013/2014 účastní v rámci projektu „Zdravý životní styl“ seminářů a praktických modulů.

Projekt EU-„Peníze do škol“

Vloženo 3.4.2014 do Projekty

V roce 2011 se naše škola zapojila do projektu EU peníze do škol. Realizace probíhala až do 28.2.2014, kdy byl projekt ukončen.

Hodnocení projektu EU „Peníze do škol“

V průběhu projektu se nám podařilo splnit cíle, které jsme si na začátku stanovili. V prvé řadě byli proškolení všichni pedagogové školy v různých oblastech vzdělávání, zejména v oblasti čtenářské, přírodovědné  a matematické gramotnosti, dále v ICT a v cizím jazyku. Nové poznatky a metody práce jsou využívány při vzdělávací práci s našimi žáky. Vzděláváním se i prohloubily znalosti a dovednosti pedagogů, zvýšila se motivace pro jejich práci.

Dalším cílem byla modernizace vybavení školy, zejména v oblasti ICT. Ve finančních  podmínkách a možnostech malotřídní školy s nízkým počtem žáků jako je naše bychom jen těžko hledali zdroje pro modernizaci ICT. Díky projektu jsme pořídili interaktivní tabuli, nové počítače, které nám umožňují efektivnější výuku.Tato technika je každodenně využívána již od 1. ročníku všemi žáky a přispívá k rozvoji informační gramotnosti žáků. V této oblasti vidíme velký přínos pro naši školu.

Dále jsme pořídili nové didaktické pomůcky, které slouží k rozvoji jednotlivých gramotností žáků a jsou hojně využívány ve vzdělávacím procesu. Díky projektu jsem získali možnost dovybavit školní knihovnu pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, zakoupit encyklopedie, odbornou literaturu, pomůcky do přírodovědných předmětů, pro výuku matematiky, pomůcky a hry pro výuku Anglického jazyka aj.

V rámci projektu bylo vytvořeno několik sad učebních a vzdělávacích materiálů, které pedagogové využívají ve výuce běžných předmětů. Jednotlivé materiály a pomůcky byly ověřeny ve výuce a jsou dostupné v rámci naší školy. Je umožněno i sdílení materiálů ostatní pedagogické veřejnosti.

Díky projektu se může i naše malá škola považovat za moderně vybavenou a odpovídající vzdělávacím trendům 21. století.

Mgr. Michaela Stará, ředitelka školy

 

Ovoce do škol

Vloženo 3.4.2014 do Projekty

já+ty+my ovoce do škol

Žáci 1.-5.tříd základních škol  mají nárok na na dotované ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA, a to díky novému projektu Evropské unie a České republiky „OVOCE DO ŠKOL“.

Jsou nabízeny zdarma zdravé produkty ke konzumaci ve škole, a to 1 – 2x měsíčně. Pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv.  Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

« Prev