Projekty

Doučování žáků škol

Vloženo 4.2.2022 do Projekty

Naše škola je zapojena do projektu.

doucovani-letak-pro-publicitu-npo

Projekt EU „Šablony III.“

Vloženo 25.5.2021 do Projekty

K 1.1 2021 jsme se zapojili do pokračování projektu v rámci OP VVV Šablony III. Cílem dotace bude personální podpora- školní asistent v MŠ i ZŠ. Dále bude projekt zaměřen na projektové dny v MŠ i ZŠ, pořízení didaktických pomůcek, DVPP pedagogů. Ukončení projektu – 31.12.2022.

Projekt EU „Šablony II.“

Vloženo 21.10.2019 do Projekty

K 1.1 2019 jsme se zapojili do pokračování projektu v rámci OP VVV Šablony II. Cílem dotace bude personální podpora- školní asistent v MŠ i ZŠ. Dále bude projekt zaměřen na rozvoj ICT a využití ve výuce. Ukončení projektu – 31.12.2020.

Bradelští badatelé

Vloženo 9.10.2018 do Projekty

Celoroční projekt „Bradelští badatelé“:

– projekt byl zaměřen na poznávání nejbližšího okolí, historie obce Horní Bradlo, osobností obce, byl propojen s činností ŠD

Témata projektu:

 • historie obce Horní Bradlo
 • rodina Rüklova-rodokmen zakladatelů hutě, dnešní provoz-výroba vánočních ozdob
 • přírodovědné pokusy
 • hosté ve škole: p. Rüklová, starosta obce p.Kumpan
 • turistické výlety: lípa na Lipce, Vršovská olšina-bledulky
 • podpora čtenářství -luštění detektivních příběhů
 • spolupráce s rodiči: Badatelská stezka a noční hra

 

Projekt Středověk

Vloženo 9.10.2018 do Projekty

Celoroční projekt „Středověk“: školní rok 2015/2016

– cílem bylo v rámci výročí narození Karla IV. seznámení žáků s životem lidí v této době, s historií naší země, s životem, dílem a významem panovníka Karla IV.

 

 • Zahájení školního roku návštěvou rytíře a pasování žáků
 • Hrady, zámky naší země, historie a pověsti
 • „Královská hostina“- zahradní slavnost
 • Putování s rytířem Toulovcem- historická prohlídka města Litomyšl
 • „Rytíři a princezny“- hry, soutěže a vyrábění v rámci činnosti ŠD
 • Škola v přírodě zaměřená na život Karla IV.
 • Den dětí- ve spolupráci se zřizovatelem vystoupení skupiny Fortis- středověká zbrojnice, pohádka, ukázky dobových zbraní
 • „Slavnost Slunovratu“- připravena rodiči-seznámení dětí se stravováním a stolováním lidí ve středověku

DSCN5489 DSCN5522 DSCN5531 DSCN5533

Projekt Mléko do škol

Vloženo 5.10.2017 do Projekty

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Minimální počet dodávek produktu, konkrétně konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády za   každý měsíc školního roku 2017/2018 stanoven na 2 dodávky měsíčně.

 

OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Vloženo 16.1.2017 do Projekty

OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Od 1.1.2017 realizuje naše škola vybrané šablony VÝZVY Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Naše škola bude čerpat zejména tyto šablony:

 • školní asistent
 • DVPP
 • Klub zábavné logiky a deskových her

Školní mléko

Vloženo 15.4.2016 do Nezařazené & Projekty

Po dohodě s rodiči žáků jsme se letos ve školním roce 2015/2016 zapojili do programu „ŠKOLNÍ MLÉKO“. Žáci mají nárok v každém měsíci podle počtu školních dnů na dotované mléčné výrobky.

„(Pra) babičko, (pra) dědečku, pojďte k nám“

Vloženo 1.4.2016 do Projekty

Celoroční projekt „(Pra) babičko, (pra) dědečku, pojďte k nám“, který probíhal ve školním roce 2014/2015, byl zaměřen na užší zapojení prarodičů do života školy, žáky vést k úctě ke starším lidem, jejich životním zkušenostem a moudrosti.

Během školního roku proběhlo několik akcí:

 1. B. Němcová „Babička“ – další literární díla, básně, písničky
 2. zahradní slavnost a ochutnávka „O nejlepší babiččin koláč“, soutěže, zahájení celoroční soutěže o nejdelší upletenou šálu- babičky upletly za celý rok 20 m 70 cm šály
 3. vystoupení pro místní důchodce
 4. hosté ve škole: povídání o školních letech v naší škole, s dědečkem pletení pomlázek, s babičkou příprava velikonočního pečiva
 5. dotazníky pro prarodiče o jejich školních letech, s čím si rádi hráli apod.
 6. „Kavárnička u vnoučat“- děti pečou a obsluhují své prarodiče
 7. „Výstava z půdy“- výstava starých předmětů, které se dříve používaly

 

 

20150623_060_LC_U1 20150623_078_LC_U1 20150623_038_LC_U1 20150623_093_LC_U

Projekt na podporu čtenářství „Kaňkou do knížky“

Vloženo 2.7.2014 do Projekty

Ve školním roce 2013/2014 jsme se zaměřili na podporu čtenářské gramotnosti žáků. Žáky jsme seznamovali s autory dětské literatury a jejich díly, četli jsme společně během roku jejich knížky, paní vychovatelka předčítala ve školní družině, žáci chodili pravidelně 1 x týdně předčítat dětem v MŠ před poledním klidem, rodiče žáků nás ve škole seznamovali s knížkami, které doma se svými dětmi rádi čtou, navázali jsme spolupráci se slovenskou ZŠ v rámci projektu eTwinning.

DSCN0058   DSCN0090  DSCN0088 DSCN0067

Hledáte inspiraci?

Čtesyrád .. aneb ČTEnářův Sympatický RÁDce

Celé Česko čte dětem – Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den.

Pohádky-online - České pohádky ke stažení a tisku – projekt Městské knihovny v Praze. Kromě pohádek najdou něco ke čtení i rodiče.

e-knihovna – elektronické knihy zdarma ke stažení

 

Next »