Projekty

Projekt EU „Šablony II.“

Vloženo 21.10.2019 do Projekty

K 1.1 2019 jsme se zapojili do pokračování projektu v rámci OP VVV Šablony II. Cílem dotace bude personální podpora- školní asistent v MŠ i ZŠ. Dále bude projekt zaměřen na rozvoj ICT a využití ve výuce. Ukončení projektu – 31.12.20120.

Bradelští badatelé

Vloženo 9.10.2018 do Projekty

Celoroční projekt „Bradelští badatelé“:

– projekt byl zaměřen na poznávání nejbližšího okolí, historie obce Horní Bradlo, osobností obce, byl propojen s činností ŠD

Témata projektu:

 • historie obce Horní Bradlo
 • rodina Rüklova-rodokmen zakladatelů hutě, dnešní provoz-výroba vánočních ozdob
 • přírodovědné pokusy
 • hosté ve škole: p. Rüklová, starosta obce p.Kumpan
 • turistické výlety: lípa na Lipce, Vršovská olšina-bledulky
 • podpora čtenářství -luštění detektivních příběhů
 • spolupráce s rodiči: Badatelská stezka a noční hra

 

Projekt Středověk

Vloženo 9.10.2018 do Projekty

Celoroční projekt „Středověk“: školní rok 2015/2016

– cílem bylo v rámci výročí narození Karla IV. seznámení žáků s životem lidí v této době, s historií naší země, s životem, dílem a významem panovníka Karla IV.

 

 • Zahájení školního roku návštěvou rytíře a pasování žáků
 • Hrady, zámky naší země, historie a pověsti
 • „Královská hostina“- zahradní slavnost
 • Putování s rytířem Toulovcem- historická prohlídka města Litomyšl
 • „Rytíři a princezny“- hry, soutěže a vyrábění v rámci činnosti ŠD
 • Škola v přírodě zaměřená na život Karla IV.
 • Den dětí- ve spolupráci se zřizovatelem vystoupení skupiny Fortis- středověká zbrojnice, pohádka, ukázky dobových zbraní
 • „Slavnost Slunovratu“- připravena rodiči-seznámení dětí se stravováním a stolováním lidí ve středověku

DSCN5489 DSCN5522 DSCN5531 DSCN5533

Projekt Mléko do škol

Vloženo 5.10.2017 do Projekty

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Minimální počet dodávek produktu, konkrétně konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády za   každý měsíc školního roku 2017/2018 stanoven na 2 dodávky měsíčně.

 

OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Vloženo 16.1.2017 do Projekty

OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání

Od 1.1.2017 realizuje naše škola vybrané šablony VÝZVY Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Naše škola bude čerpat zejména tyto šablony:

 • školní asistent
 • DVPP
 • Klub zábavné logiky a deskových her

Školní mléko

Vloženo 15.4.2016 do Nezařazené & Projekty

Po dohodě s rodiči žáků jsme se letos ve školním roce 2015/2016 zapojili do programu „ŠKOLNÍ MLÉKO“. Žáci mají nárok v každém měsíci podle počtu školních dnů na dotované mléčné výrobky.

„(Pra) babičko, (pra) dědečku, pojďte k nám“

Vloženo 1.4.2016 do Projekty

Celoroční projekt „(Pra) babičko, (pra) dědečku, pojďte k nám“, který probíhal ve školním roce 2014/2015, byl zaměřen na užší zapojení prarodičů do života školy, žáky vést k úctě ke starším lidem, jejich životním zkušenostem a moudrosti.

Během školního roku proběhlo několik akcí:

 1. B. Němcová „Babička“ – další literární díla, básně, písničky
 2. zahradní slavnost a ochutnávka „O nejlepší babiččin koláč“, soutěže, zahájení celoroční soutěže o nejdelší upletenou šálu- babičky upletly za celý rok 20 m 70 cm šály
 3. vystoupení pro místní důchodce
 4. hosté ve škole: povídání o školních letech v naší škole, s dědečkem pletení pomlázek, s babičkou příprava velikonočního pečiva
 5. dotazníky pro prarodiče o jejich školních letech, s čím si rádi hráli apod.
 6. „Kavárnička u vnoučat“- děti pečou a obsluhují své prarodiče
 7. „Výstava z půdy“- výstava starých předmětů, které se dříve používaly

 

 

20150623_060_LC_U1 20150623_078_LC_U1 20150623_038_LC_U1 20150623_093_LC_U

Projekt na podporu čtenářství „Kaňkou do knížky“

Vloženo 2.7.2014 do Projekty

Ve školním roce 2013/2014 jsme se zaměřili na podporu čtenářské gramotnosti žáků. Žáky jsme seznamovali s autory dětské literatury a jejich díly, četli jsme společně během roku jejich knížky, paní vychovatelka předčítala ve školní družině, žáci chodili pravidelně 1 x týdně předčítat dětem v MŠ před poledním klidem, rodiče žáků nás ve škole seznamovali s knížkami, které doma se svými dětmi rádi čtou, navázali jsme spolupráci se slovenskou ZŠ v rámci projektu eTwinning.

DSCN0058   DSCN0090  DSCN0088 DSCN0067

Hledáte inspiraci?

Čtesyrád .. aneb ČTEnářův Sympatický RÁDce

Celé Česko čte dětem – Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den.

Pohádky-online - České pohádky ke stažení a tisku – projekt Městské knihovny v Praze. Kromě pohádek najdou něco ke čtení i rodiče.

e-knihovna – elektronické knihy zdarma ke stažení

 

Host ve škole

Vloženo 18.5.2014 do Aktuality ZŠ & Projekty

V rámci školního celoročního projektu „Kaňkou do knížky“ zveme do školy s ukázkou oblíbené knížky i rodiče. Nejprve žáci svou maminku nebo tatínka představí. Pak při hře ANO X NE děti hádají nějakou zajímavost ze života rodičů.

Pak následuje ukázka z knížky. Postupně naše milé návštěvníky do seznamu níže doplníme. Děkujeme rodičům za spolupráci! :-)

Mezi naše další hosty patří paní Horníková a pan Kumpan.

Host ve škole- paní Horníková

Host ve škole- pan Kumpan

Hosté ve škole

Vloženo 29.4.2014 do Aktuality ZŠ & Projekty

V rámci celoročního projektu „Kaňkou do knížky“ nás z řad rodičů jako první navštívil tatínek žákyně 2. ročníku pan Starý. Nejprve byl představen svou dcerou Káťou. Pak měli žáci za úkol zjistit, na jaký hudební nástroj tatínek hrál. Do školy nám přinesl ukázat knížku od F. Nepila „Polní žínka Evelínka“, kterou rádi s Káťou doma čtou. Čtená ukázka byla veselá a žáky pobavila.

Druhým hostem byla maminka žákyně 2. ročníku paní Sedláková. Nejprve žáci zjišťovali pomocí otázek, kde trávila nejčastěji letní prázdniny. Pak nám představila oblíbenou knížku od B. Nesvadbové, kterou se svou dcerou Diankou čtou. Žáci se zaujetím poslouchali úryvek z knihy.

Děkujeme rodičům za návštěvu a těšíme se na další hosty! :-)

Host ve škole- pan Starý

Host ve škole-paní Sedláková

 

Next »