Aktuality ZŠ

Ředitelské volno- od 1. 2.- 5. 2. 2021

Vloženo 29.1.2021 do Aktuality ZŠ

Z organizačních důvodů a vzhledem k nařízení KHS o uzavření MŠ z důvodu karantény vyhlašuji uzavření provozu ZŠ a ŠD. Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku přejde na online výuku. Mgr. M. Stará, ředitelka školy

Provoz školy od 11.1. do 22.1.2021

Vloženo 8.1.2021 do Aktuality ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Výuka od 4.1. do 10.1.2021

Vloženo 27.12.2020 do Aktuality ZŠ

Dle pokynu MŠMT nastoupí po vánočních prázdninách do školy opět pouze žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 4. a 5.ročníku se budou učit distančně ze svého domova. Rozvrh hodin bude žákům zaslán. Máte možnost využít školní stravování- do vlastních jídlonosičů odebrat oběd, máte možnost po dohodě využít individuální konzultaci žáka ve škole. Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníku bude v normálním režimu.

priloha_856047311_0_Informace

Vánoční čas

Vloženo 22.12.2020 do Aktuality ZŠ

Všem dětem a rodičům přejeme krásné Vánoce a do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a spokojenost. :-)

DSC00402 DSC00403 DSC00405 DSC00406 DSC00407 DSC00410 DSC00411 DSC00413 DSC00416 DSC00418 DSC00419 DSC00420 DSC00421 DSC00422 DSC00423 DSC00424 DSC00425 DSC00426

Ukončení výuky 18. 12. 2020

Vloženo 15.12.2020 do Aktuality ZŠ

Z rozhodnutí MŠMT začnou dětem vánoční prázdniny již v pondělí 21. 12. 2020. Rodiče mají nárok na ošetřovné na 21.-22. 12.2020. V pátek 18. 12. proběhne před obědem vánoční vyrábění a nadílka.

Přejeme všem dětem a rodičům pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2021 hlavně hodně zdraví a štěstí!!! :-)

Provoz ZŠ od 30.11. 2020

Vloženo 27.11.2020 do Aktuality ZŠ

Prezenční výuka již pro všechny ročníky. Prezenční výuka je povinná a probíhá v homogenních skupinách, kolektivy se neslučují, pohyb žáků se organizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci se budou řídit novým rozvrhem a určeným časem příchodu ke škole- žáci 1.-2. ročníku do 7.15 hodin, žáci 4. a 5. ročníku od 7.15. do 7.25 hodin. 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo zaměstnance a žáky) je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Děkujeme všem rodičům za podporu při online výuce a těšíme se na naše žáky! :-)

Provoz ŠD od 30. 11. 2020

Vloženo 27.11.2020 do Aktuality ZŠ

Na základě opatření PES pro oblast školství vydané MŠMT je možný provoz školní družiny za předpokladu dodržení homogenity skupin stejných jako ve třídě.

Z organizačních a personálních důvodů bude provoz nadále zajištěn pro žáky 1. a 2. ročníku. 

Žáci 4. a 5. ročníku budou po vyučování odcházet domů. Žádná výjimka pro málotřídní školy bohužel není (konzultováno s MŠMT).

Vyúčtování úplaty za ŠD proběhne po 10.12.2020.

Velký úspěch žáků 5. ročníku- nejpilnější třída z okresu v učení slovíček

Vloženo 18.11.2020 do Aktuality ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee!

Žáci 5. ročníku získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Chrudim a postupují do krajského kola.

V pondělí 9. listopadu se žáci naší školy zapojili do celostátní soutěže v učení cizích jazyků s názvem Pozimní WocaBee šampionát.

Ve druhém ročníku soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku.
Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje online, takže žákům nebrání v soutěžení ani distanční forma výuky.
Spolu je do soutěže zapojeno přibližně 45 000 žáků.

V našem okrese se nejusilovnějšími žáky v prvním kole soutěže stali žáci třídy- 5. třída (p.uč. Janiková).

Během prvního týdne šampionátu získali v aplikaci skvělý výsledek – jejich průměrný denní počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl v okresním kole až 190!
Stali se tak okresními WocaBee šampiony a postupují do krajského kola, které probíhá od 17. do 20. listopadu 2020.
Držme našim žákům palce, aby byli úspěšní i nadále a probojovali se až do Česko-slovenského finále Podzimního WocaBee šampionátu v prosinci.

Distanční výuka

Vloženo 16.10.2020 do Aktuality ZŠ

Od 14. 10. 2020 probíhá online výuka dle daného rozvrhu v prostředí Microsoft Teams. Děkujeme rodičům za spolupráci. :-)

Ošetřovné

Vloženo 16.10.2020 do Aktuality ZŠ

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení
o uzavření školy vydané a dokládat jej. Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy.

« Prev - Next »