Aktuality ZŠ

Provoz ŠD od 30. 11. 2020

Vloženo 27.11.2020 do Aktuality ZŠ

Na základě opatření PES pro oblast školství vydané MŠMT je možný provoz školní družiny za předpokladu dodržení homogenity skupin stejných jako ve třídě.

Z organizačních a personálních důvodů bude provoz nadále zajištěn pro žáky 1. a 2. ročníku. 

Žáci 4. a 5. ročníku budou po vyučování odcházet domů. Žádná výjimka pro málotřídní školy bohužel není (konzultováno s MŠMT).

Vyúčtování úplaty za ŠD proběhne po 10.12.2020.

Velký úspěch žáků 5. ročníku- nejpilnější třída z okresu v učení slovíček

Vloženo 18.11.2020 do Aktuality ZŠ

Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee!

Žáci 5. ročníku získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Chrudim a postupují do krajského kola.

V pondělí 9. listopadu se žáci naší školy zapojili do celostátní soutěže v učení cizích jazyků s názvem Pozimní WocaBee šampionát.

Ve druhém ročníku soutěže v procvičování slovíček mezi sebou soupeří žáci od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale i na Slovensku.
Šampionát probíhá v aplikaci na učení cizích slovíček WocaBee, která funguje online, takže žákům nebrání v soutěžení ani distanční forma výuky.
Spolu je do soutěže zapojeno přibližně 45 000 žáků.

V našem okrese se nejusilovnějšími žáky v prvním kole soutěže stali žáci třídy- 5. třída (p.uč. Janiková).

Během prvního týdne šampionátu získali v aplikaci skvělý výsledek – jejich průměrný denní počet bodů (tzv. WocaPoints) na žáka byl v okresním kole až 190!
Stali se tak okresními WocaBee šampiony a postupují do krajského kola, které probíhá od 17. do 20. listopadu 2020.
Držme našim žákům palce, aby byli úspěšní i nadále a probojovali se až do Česko-slovenského finále Podzimního WocaBee šampionátu v prosinci.

Distanční výuka

Vloženo 16.10.2020 do Aktuality ZŠ

Od 14. 10. 2020 probíhá online výuka dle daného rozvrhu v prostředí Microsoft Teams. Děkujeme rodičům za spolupráci. :-)

Ošetřovné

Vloženo 16.10.2020 do Aktuality ZŠ

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení
o uzavření školy vydané a dokládat jej. Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy.

Uzavření školy- 14. 10. 2020

Vloženo 13.10.2020 do Aktuality ZŠ

Provoz ZŠ a ŠD je od 14. 10. 2020 přerušen- viz příloha- informace MŠMT. Distanční výuka bude od středy probíhat dle daného rozvrhu v prostředí Teams. Upozorňujeme na možnost odebírání obědů pro děti.

12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final

Nouzový stav- informace

Vloženo 2.10.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

priloha_826937905_0_Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020

priloha_826937905_1_Informace – Pardubický kraj (1)

priloha_826937905_2_KHS Pardubický kraj

Exkurze MAP ORP Chrudim

Vloženo 1.10.2020 do Aktuality ZŠ

V pondělí 5. 10. se zúčastníme exkurze v rámci projektu MAP ORP Chrudim. Vzhledem k našemu geologickému okolí bude následující program: Expozice žul v Nasavrkách – činný lom Ctětín – zatopený lom Švihov a část Žulové stezky u Skutče s důrazem na velký činný lom Litická. Odjezd od školy autobusem v 7.30 hodin, návrat na oběd. Doprava hrazena z projektu.

Informace- metodika pro rodiče a školy- akutní onemocnění

Vloženo 21.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách

Manuál MŠMT pro provoz škol

Vloženo 12.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

Více viz – https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Sběr papíru

Vloženo 10.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

V týdnu od 28. 9. do 2. 10. 2020 bude u školy přistaven kontejner na papír. Karton a papír by měl být oddělen, preferuje se papír. Děkujeme za podporu. :-)

« Prev - Next »