Aktuality ZŠ

Uzavření školy- 14. 10. 2020

Vloženo 13.10.2020 do Aktuality ZŠ

Provoz ZŠ a ŠD je od 14. 10. 2020 přerušen- viz příloha- informace MŠMT. Distanční výuka bude od středy probíhat dle daného rozvrhu v prostředí Teams. Upozorňujeme na možnost odebírání obědů pro děti.

12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final

Nouzový stav- informace

Vloženo 2.10.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

priloha_826937905_0_Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020

priloha_826937905_1_Informace – Pardubický kraj (1)

priloha_826937905_2_KHS Pardubický kraj

Exkurze MAP ORP Chrudim

Vloženo 1.10.2020 do Aktuality ZŠ

V pondělí 5. 10. se zúčastníme exkurze v rámci projektu MAP ORP Chrudim. Vzhledem k našemu geologickému okolí bude následující program: Expozice žul v Nasavrkách – činný lom Ctětín – zatopený lom Švihov a část Žulové stezky u Skutče s důrazem na velký činný lom Litická. Odjezd od školy autobusem v 7.30 hodin, návrat na oběd. Doprava hrazena z projektu.

Informace- metodika pro rodiče a školy- akutní onemocnění

Vloženo 21.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách

Manuál MŠMT pro provoz škol

Vloženo 12.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

Více viz – https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Sběr papíru

Vloženo 10.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

V týdnu od 28. 9. do 2. 10. 2020 bude u školy přistaven kontejner na papír. Karton a papír by měl být oddělen, preferuje se papír. Děkujeme za podporu. :-)

Zahájení školního roku 2020/2021

Vloženo 26.8.2020 do Aktuality ZŠ

Na naše žáky se těšíme v úterý 1. září, kdy slavnostně zahájíme nový školní rok. Sejdeme se v 8.00 hodin, po společném programu a uvítání se rozejdeme do svých tříd a v 9.00 hodin bude první den ukončen. Od středy je již normální provoz školy, ŠD a ŠJ. :-)

Vysvědčení a ředitelské volno

Vloženo 24.6.2020 do Aktuality ZŠ

Vzhledem k dopravní situaci v obci bude vysvědčení žákům předáno na zahradní slavnosti v pondělí 29.6.2020. V úterý 30.6.2020 bude pro žáky ředitelské volno. Přejeme všem dětem a rodičům krásné léto a prima prázdniny. :-)

Zahradní slavnost- pozvánka

Vloženo 19.6.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

Srdečně zveme rodiče žáků a dětí MŠ na zahradní slavnost, která se bude konat v pondělí 29.6.2020 od 16,00 hodin na školní zahradě. Společně se rozloučíme s předškoláky, žáky 5. ročníku a pasujeme prvňáčky na čtenáře. Těšíme se na Vás! :-)

ZAHRADNÍ SLAVNOST ČERVEN 2020

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vloženo 8.6.2020 do Aktuality ZŠ

Hodnocení 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude probíhat dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Žáci naší školy budou hodnoceni známkou a doplňujícím slovním hodnocením, jehož součástí bude i sebehodnocení žáků a využijeme i hodnocení rodičů.

« Prev - Next »