Aktuality ZŠ

Otevření školy-12.4.2021

Vloženo 8.4.2021 do Aktuality ZŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 nastoupí žáci zpět do školy. V naší škole se to bude týkat všech žáků základní školy, chodit budeme stále (netýká se nás tzv. rotační výuka, jako málotřídka máme výjimku a nebudeme se tedy učit online).

Podmínkou návratu do škol je povinné testování dětí, žáků a zaměstnanců. Testovat se budeme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ráno. Naše škola obdrží testovací sady -jde o tzv. samotestování, kdy si děti odeberou vzorek z okraje nosu a tyčinku vloží do připravené papírové „karty“. Vše dětem dostatečně vysvětlíme, pomůžeme, poradíme. Nemusíte mít obavy. Rozhodně nejde o testy, které znáte z odběrových míst, ty může provádět pouze zdravotnický pracovník. Díky pravidelnému testování bychom měli mít větší jistotu, že neohrozíme své okolí, případná pozitivita bude včas odhalena a nebudeme muset uzavírat celou školu.

Provoz školní družiny bude opět jen pro žáky 1. a 2. ročníku- třídy se nesmí míchat.

Více informací obdržíte v e-mailu. Na naše žáky se již moc těšíme!!! :-)

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro rok 2021/2022

Vloženo 23.3.2021 do Aktuality ZŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. ročníku bez přítomnosti žáků. Rodiče podají žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky v termínu od 15.4. do 30.4.2021 jednou z těchto možností:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s ověřeným podpisem
  • osobní doručením do školy
  • poštou

K žádosti o přijetí rodiče doloží vyplněný Zápisový lístek a kopii rodného listu.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Uzavření školy k 1. 3. 2021

Vloženo 27.2.2021 do Aktuality ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:  dětí v mateřské škole,  dětí v přípravné třídě o žáků 1. a 2. ročníků základní školy o žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy a družinách.

Ošetřovné:  informace o ošetřovném zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

I nadále je povolena osobní přítomnost: při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání

Jarní prázdniny

Vloženo 11.2.2021 do Aktuality ZŠ

Ve dnech 15.2. -19.2.2021 bude uzavřen provoz ZŠ a ŠD z důvodu jarních prázdnin.

Ředitelské volno- od 1. 2.- 5. 2. 2021

Vloženo 29.1.2021 do Aktuality ZŠ

Z organizačních důvodů a vzhledem k nařízení KHS o uzavření MŠ z důvodu karantény vyhlašuji uzavření provozu ZŠ a ŠD. Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku přejde na online výuku. Mgr. M. Stará, ředitelka školy

Provoz školy od 11.1. do 22.1.2021

Vloženo 8.1.2021 do Aktuality ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Výuka od 4.1. do 10.1.2021

Vloženo 27.12.2020 do Aktuality ZŠ

Dle pokynu MŠMT nastoupí po vánočních prázdninách do školy opět pouze žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 4. a 5.ročníku se budou učit distančně ze svého domova. Rozvrh hodin bude žákům zaslán. Máte možnost využít školní stravování- do vlastních jídlonosičů odebrat oběd, máte možnost po dohodě využít individuální konzultaci žáka ve škole. Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníku bude v normálním režimu.

priloha_856047311_0_Informace

Vánoční čas

Vloženo 22.12.2020 do Aktuality ZŠ

Všem dětem a rodičům přejeme krásné Vánoce a do roku 2021 pevné zdraví, štěstí a spokojenost. :-)

DSC00402 DSC00403 DSC00405 DSC00406 DSC00407 DSC00410 DSC00411 DSC00413 DSC00416 DSC00418 DSC00419 DSC00420 DSC00421 DSC00422 DSC00423 DSC00424 DSC00425 DSC00426

Ukončení výuky 18. 12. 2020

Vloženo 15.12.2020 do Aktuality ZŠ

Z rozhodnutí MŠMT začnou dětem vánoční prázdniny již v pondělí 21. 12. 2020. Rodiče mají nárok na ošetřovné na 21.-22. 12.2020. V pátek 18. 12. proběhne před obědem vánoční vyrábění a nadílka.

Přejeme všem dětem a rodičům pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2021 hlavně hodně zdraví a štěstí!!! :-)

Provoz ZŠ od 30.11. 2020

Vloženo 27.11.2020 do Aktuality ZŠ

Prezenční výuka již pro všechny ročníky. Prezenční výuka je povinná a probíhá v homogenních skupinách, kolektivy se neslučují, pohyb žáků se organizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci se budou řídit novým rozvrhem a určeným časem příchodu ke škole- žáci 1.-2. ročníku do 7.15 hodin, žáci 4. a 5. ročníku od 7.15. do 7.25 hodin. 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo zaměstnance a žáky) je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Děkujeme všem rodičům za podporu při online výuce a těšíme se na naše žáky! :-)

Next »