Aktuality ZŠ

Distanční výuka

Vloženo 16.10.2020 do Aktuality ZŠ

Od 14. 10. 2020 probíhá online výuka dle daného rozvrhu v prostředí Microsoft Teams. Děkujeme rodičům za spolupráci. :-)

Ošetřovné

Vloženo 16.10.2020 do Aktuality ZŠ

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení
o uzavření školy vydané a dokládat jej. Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ. Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy.

Uzavření školy- 14. 10. 2020

Vloženo 13.10.2020 do Aktuality ZŠ

Provoz ZŠ a ŠD je od 14. 10. 2020 přerušen- viz příloha- informace MŠMT. Distanční výuka bude od středy probíhat dle daného rozvrhu v prostředí Teams. Upozorňujeme na možnost odebírání obědů pro děti.

12_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ final

Nouzový stav- informace

Vloženo 2.10.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

priloha_826937905_0_Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020

priloha_826937905_1_Informace – Pardubický kraj (1)

priloha_826937905_2_KHS Pardubický kraj

Exkurze MAP ORP Chrudim

Vloženo 1.10.2020 do Aktuality ZŠ

V pondělí 5. 10. se zúčastníme exkurze v rámci projektu MAP ORP Chrudim. Vzhledem k našemu geologickému okolí bude následující program: Expozice žul v Nasavrkách – činný lom Ctětín – zatopený lom Švihov a část Žulové stezky u Skutče s důrazem na velký činný lom Litická. Odjezd od školy autobusem v 7.30 hodin, návrat na oběd. Doprava hrazena z projektu.

Informace- metodika pro rodiče a školy- akutní onemocnění

Vloženo 21.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách

Manuál MŠMT pro provoz škol

Vloženo 12.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

Více viz – https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Sběr papíru

Vloženo 10.9.2020 do Aktuality MŠ & Aktuality ZŠ

V týdnu od 28. 9. do 2. 10. 2020 bude u školy přistaven kontejner na papír. Karton a papír by měl být oddělen, preferuje se papír. Děkujeme za podporu. :-)

Zahájení školního roku 2020/2021

Vloženo 26.8.2020 do Aktuality ZŠ

Na naše žáky se těšíme v úterý 1. září, kdy slavnostně zahájíme nový školní rok. Sejdeme se v 8.00 hodin, po společném programu a uvítání se rozejdeme do svých tříd a v 9.00 hodin bude první den ukončen. Od středy je již normální provoz školy, ŠD a ŠJ. :-)

Vysvědčení a ředitelské volno

Vloženo 24.6.2020 do Aktuality ZŠ

Vzhledem k dopravní situaci v obci bude vysvědčení žákům předáno na zahradní slavnosti v pondělí 29.6.2020. V úterý 30.6.2020 bude pro žáky ředitelské volno. Přejeme všem dětem a rodičům krásné léto a prima prázdniny. :-)

Next »