Jednání ŠR dne 4. 3. 2020

Vloženo 15.12.2020 do Školská rada ;

Školská rada na svém jednání projednala:

– po nových volbách členů ŠR Jednací řád, Volební řád

– Koncepční záměry školy na období 2019-2025

-volbu předsedy ŠR v novém složení- za rodiče: paní Pavla Hrdá, za školu: Mgr. Jitka Matěnová, za zřizovatele: Ing. Luděk Cidlina

-předsedou ŠR byla zvolena: Mgr. Jitka Matěnová