Jednání ŠR dne 24. 9. 2020

Vloženo 15.12.2020 do Školská rada ;

Školská rada na svém jednání projednala:

– Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020

– aktualizaci Školního řádu- distanční výuka

– situaci školy ohledně nízkého počtu žáků v ZŠ

Za Školskou radu: předseda ŠR- Mgr. Jitka Matěnová (za školu)

člen ŠR- Pavla Hrdá (za rodiče)

člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)