Provoz ZŠ od 30.11. 2020

Vloženo 27.11.2020 do Aktuality ZŠ ;

Prezenční výuka již pro všechny ročníky. Prezenční výuka je povinná a probíhá v homogenních skupinách, kolektivy se neslučují, pohyb žáků se organizuje tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd. Žáci se budou řídit novým rozvrhem a určeným časem příchodu ke škole- žáci 1.-2. ročníku do 7.15 hodin, žáci 4. a 5. ročníku od 7.15. do 7.25 hodin. 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu. Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup třetích osob (mimo zaměstnance a žáky) je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Děkujeme všem rodičům za podporu při online výuce a těšíme se na naše žáky! :-)