Provoz ŠD od 30. 11. 2020

Vloženo 27.11.2020 do Aktuality ZŠ ;

Na základě opatření PES pro oblast školství vydané MŠMT je možný provoz školní družiny za předpokladu dodržení homogenity skupin stejných jako ve třídě.

Z organizačních a personálních důvodů bude provoz nadále zajištěn pro žáky 1. a 2. ročníku. 

Žáci 4. a 5. ročníku budou po vyučování odcházet domů. Žádná výjimka pro málotřídní školy bohužel není (konzultováno s MŠMT).

Vyúčtování úplaty za ŠD proběhne po 10.12.2020.