Jednání Školské rady 14.10.2019

Vloženo 22.10.2019 do Školská rada ;

Školská rada schválila: Výroční zprávu školy za rok 2018/2019

Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará. Školská rada nemá k obsahu dokumentů připomínky.

Za Školskou radu: předseda ŠR-: Mgr. Adéla Jelínková (za školu)

člen ŠR- Kateřina Paulusová (za rodiče)

člen ŠR- Ing. Luděk Cidlina (za zřizovatele)