Projekt Mléko do škol

Vloženo 5.10.2017 do Projekty ;

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků.

Tento projekt je určen žákům základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Minimální počet dodávek produktu, konkrétně konzumního mléka a jeho variant se sníženým obsahem laktózy ve smyslu § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády za   každý měsíc školního roku 2017/2018 stanoven na 2 dodávky měsíčně.