„(Pra) babičko, (pra) dědečku, pojďte k nám“

Vloženo 1.4.2016 do Projekty ;

Celoroční projekt „(Pra) babičko, (pra) dědečku, pojďte k nám“, který probíhal ve školním roce 2014/2015, byl zaměřen na užší zapojení prarodičů do života školy, žáky vést k úctě ke starším lidem, jejich životním zkušenostem a moudrosti.

Během školního roku proběhlo několik akcí:

  1. B. Němcová „Babička“ – další literární díla, básně, písničky
  2. zahradní slavnost a ochutnávka „O nejlepší babiččin koláč“, soutěže, zahájení celoroční soutěže o nejdelší upletenou šálu- babičky upletly za celý rok 20 m 70 cm šály
  3. vystoupení pro místní důchodce
  4. hosté ve škole: povídání o školních letech v naší škole, s dědečkem pletení pomlázek, s babičkou příprava velikonočního pečiva
  5. dotazníky pro prarodiče o jejich školních letech, s čím si rádi hráli apod.
  6. „Kavárnička u vnoučat“- děti pečou a obsluhují své prarodiče
  7. „Výstava z půdy“- výstava starých předmětů, které se dříve používaly

 

 

20150623_060_LC_U1 20150623_078_LC_U1 20150623_038_LC_U1 20150623_093_LC_U