Recyklohraní

Vloženo 18.4.2014 do Projekty ;

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky.

 

 

Název projektu: Recyklohraní

Stránky projektu: Recyklohraní
Realizace projektu:  ???

Cíl projektu: Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část.Za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení do připravených nádob budeme získávat body, které ve speciálním internetovém obchodě směníme za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body se budeme snažit získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové problematiky.