Projekt EU-„Peníze do škol“

Vloženo 3.4.2014 do Projekty ;

V roce 2011 se naše škola zapojila do projektu EU peníze do škol. Realizace probíhala až do 28.2.2014, kdy byl projekt ukončen.

Hodnocení projektu EU „Peníze do škol“

V průběhu projektu se nám podařilo splnit cíle, které jsme si na začátku stanovili. V prvé řadě byli proškolení všichni pedagogové školy v různých oblastech vzdělávání, zejména v oblasti čtenářské, přírodovědné  a matematické gramotnosti, dále v ICT a v cizím jazyku. Nové poznatky a metody práce jsou využívány při vzdělávací práci s našimi žáky. Vzděláváním se i prohloubily znalosti a dovednosti pedagogů, zvýšila se motivace pro jejich práci.

Dalším cílem byla modernizace vybavení školy, zejména v oblasti ICT. Ve finančních  podmínkách a možnostech malotřídní školy s nízkým počtem žáků jako je naše bychom jen těžko hledali zdroje pro modernizaci ICT. Díky projektu jsme pořídili interaktivní tabuli, nové počítače, které nám umožňují efektivnější výuku.Tato technika je každodenně využívána již od 1. ročníku všemi žáky a přispívá k rozvoji informační gramotnosti žáků. V této oblasti vidíme velký přínos pro naši školu.

Dále jsme pořídili nové didaktické pomůcky, které slouží k rozvoji jednotlivých gramotností žáků a jsou hojně využívány ve vzdělávacím procesu. Díky projektu jsem získali možnost dovybavit školní knihovnu pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků, zakoupit encyklopedie, odbornou literaturu, pomůcky do přírodovědných předmětů, pro výuku matematiky, pomůcky a hry pro výuku Anglického jazyka aj.

V rámci projektu bylo vytvořeno několik sad učebních a vzdělávacích materiálů, které pedagogové využívají ve výuce běžných předmětů. Jednotlivé materiály a pomůcky byly ověřeny ve výuce a jsou dostupné v rámci naší školy. Je umožněno i sdílení materiálů ostatní pedagogické veřejnosti.

Díky projektu se může i naše malá škola považovat za moderně vybavenou a odpovídající vzdělávacím trendům 21. století.

Mgr. Michaela Stará, ředitelka školy