Jednání školské rady- 6.2.2012

Vloženo 16.5.2012 do Školská rada ;

Školská rada ve složení: předseda ŠR Jitka Halířová, Stanislav Pospíšil a Iveta Pospíšilová- na svém jednání schválila Školní řád a Vnitřní řád školní družiny. Projednala Inspekční zprávu ČŠI.Dokumenty předložila ředitelka školy Mgr. Michaela Stará.