O nás

Charakteristika školy

Jsme malotřídní škola rodinného typu sloučená s mateřskou školou. Základní škola je dvoutřídní pro žáky 1. stupně ZŠ. MŠ je jednotřídní. Součástí organizace je školní družina a školní jídelna s vlastní kuchyní. Škola má k dispozici vlastní zahradu, která je společná pro ZŠ i MŠ.

Pedagogický sbor

V ZŠ učí dvě učitelky, vychovatelka ŠD ještě dobírá úvazek učitelky. V MŠ se střídají dvě aprobované učitelky.

Zajištění provozu

Ve ŠJ pracuje jedna kuchařka a zároveň vedoucí ŠJ. O čistotu se stará jedna uklízečka. Pan školník má na starost i vytápění školy.

Podmínky pro trávení volného času

Žáci pro svůj volný čas využívají prostory ŠD, školní zahrady a třídy vybavené počítači. Využívají nabídky zájmových kroužků ( např. taneční, keramika, pěvecký sbor, sportovní aj.).

Máme možnost využití místní sokolovny pro hodiny TV a sportovních kroužků.

Spolupráce

ZŠ úzce spolupracuje s MŠ-společné akce, divadelní představení, vánoční trhy aj. Dále s obcí, PPP, okolními školami, plaveckou školou v Hlinsku v Čechách, s rodiči, odbornými pracovníky a další veřejností.

DSCN7266  DSCN7263 DSCN7264 DSCN7265I. třída

DSCN7259  DSCN7260 DSCN7261   DSCN7262II. třída

DSCN7256  DSCN7257 Školní družina s jídelnou

rDSCN7258 DSCN7268 DSCN7267 šatna, chodba

DSCN7254 DSCN7255 DSCN7252 DSCN7253 Mateřská škola