O nás

Charakteristika školy

Jsme malotřídní škola rodinného typu sloučená s mateřskou školou. Základní škola je dvoutřídní pro žáky 1. stupně ZŠ. MŠ je jednotřídní. Součástí organizace je školní družina a školní jídelna s vlastní kuchyní. Škola má k dispozici vlastní zahradu, která je společná pro ZŠ i MŠ.

Pedagogický sbor

V ZŠ učí dvě učitelky, vychovatelka ŠD ještě dobírá úvazek učitelky. V MŠ se střídají dvě aprobované učitelky.

Zajištění provozu

Ve ŠJ pracuje jedna kuchařka a zároveň vedoucí ŠJ. O čistotu se stará jedna uklízečka. Pan školník má na starost i vytápění školy.

Podmínky pro trávení volného času

Žáci pro svůj volný čas využívají prostory ŠD, školní zahrady a třídy vybavené počítači. Využívají nabídky zájmových kroužků ( např. taneční, keramika, pěvecký sbor, sportovní aj.).

Máme možnost využití místní sokolovny pro hodiny TV a sportovních kroužků.

Spolupráce

ZŠ úzce spolupracuje s MŠ-společné akce, divadelní představení, vánoční trhy aj. Dále s obcí, PPP, okolními školami, plaveckou školou v Hlinsku v Čechách, s rodiči, odbornými pracovníky a další veřejností.

DSCN1984 DSCN1985 školu střeží „Školní čaroděj“

IMG_20190830_153713_resized_20190926_124726652 IMG_20190830_153724_resized_20190926_124731532  IMG_20190830_153735_resized_20190926_124726013 IMG_20190830_153754_resized_20190926_124722232 IMG_20190830_153805_resized_20190926_124728800I. třída

IMG_20190830_153519_resized_20190926_124732739 IMG_20190830_153531_resized_20190926_124723263  IMG_20190830_153548_resized_20190926_124727782 IMG_20190830_153603_resized_20190926_124732139 IMG_20190830_153650_resized_20190926_124731020II. třída

DSCN2042   DSCN7257 DSCN2043Školní družina s jídelnou

DSCN7258 DSCN7268 DSCN7267 šatna, chodba

DSCN7253 IMG_20190830_153917_resized_20190926_124730524 IMG_20190830_153947_resized_20190926_124729412

IMG_20190830_154001_resized_20190926_124725496 IMG_20190830_154236_resized_20190926_124724474 IMG_20190830_154144_resized_20190926_124722765Mateřská škola

DSCN2311 DSCN2312 školní zahrada a hřiště