O nás

Charakteristika školy

Jsme malotřídní škola rodinného typu sloučená s mateřskou školou. Základní škola je dvoutřídní pro žáky 1. stupně ZŠ. MŠ je jednotřídní. Součástí organizace je školní družina a školní jídelna s vlastní kuchyní. Škola má k dispozici vlastní zahradu, která je společná pro ZŠ i MŠ.

Pedagogický sbor

V ZŠ učí dvě učitelky, vychovatelka ŠD ještě dobírá úvazek učitelky. V MŠ se střídají dvě aprobované učitelky.

Zajištění provozu

Ve ŠJ pracuje jedna kuchařka a zároveň vedoucí ŠJ. O čistotu se stará jedna uklízečka. Pan školník má na starost i vytápění školy.

Podmínky pro trávení volného času

Žáci pro svůj volný čas využívají prostory ŠD, školní zahrady a třídy vybavené počítači. Využívají nabídky zájmových kroužků ( např. taneční, keramika, pěvecký sbor, sportovní aj.).

Máme možnost využití místní sokolovny pro hodiny TV a sportovních kroužků.

Spolupráce

ZŠ úzce spolupracuje s MŠ-společné akce, divadelní představení, vánoční trhy aj. Dále s obcí, PPP, okolními školami, plaveckou školou v Hlinsku v Čechách, s rodiči, odbornými pracovníky a další veřejností.

DSCN5751 DSCN5752 DSCN5753 I. třída

DSCN4125 DSCN4126 šatna

DSCN5754 DSCN5755II. třída

DSCN5756 DSCN5757 DSCN3745 prostory jídelny a školní družiny

DSCN3912 DSCN3913 DSCN3914 prostory MŠ