O nás

Charakteristika školy

Jsme venkovská malotřídní škola rodinného typu sloučená s mateřskou školou, umístěná v krásném prostředí obce Horní Bradlo. Základní škola je dvoutřídní pro žáky 1. stupně ZŠ. MŠ je jednotřídní. Součástí organizace je školní družina a školní jídelna s vlastní kuchyní. Škola má k dispozici vlastní zahradu vybavenou herními prvky a hřištěm, která je společná pro ZŠ i MŠ.

Nabízíme pozitivní klima, kvalifikovaný a výborně spolupracující kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců, úzké propojení života MŠ a ZŠ, příjemné, podnětné a bezpečné prostředí. Zaměřujeme se na rozvoj estetického cítění dětí a žáků, péči o vztahy mezi dětmi, žáky a dospělými, otevřenou školu pro rodiče i veřejnost. Jsme součástí kulturního života obce.

Základní škola

Vzhledem k nízkému počtu žáků máme možnost výrazného individuálního přístupu při výuce. Klademe důraz na rozvoj hudebních, pěveckých, výtvarných i sportovních dovedností žáků.

Co nabízíme?

 • moderní výukové metody- matematika Hejného, výuka čtení Sfumato, metody kritického myšlení, práce v centrech aktivit, činnostní učení, badatelská výuka, podpora čtenářství
 • hra na flétnu- každé ráno před vyučováním probíhá výuka hry na flétnu se všemi žáky
 • školní sbor Studánka
 • nadstandartní vybavení školy didaktickými pomůckami, hudebními nástroji- v obou třídách pianino, xylofon, flétny, ukulele aj., vybavenou školní knihovnu
 • v obou třídách interaktivní tabule, PC s výukovým softwarem, notebooky a tablety pro žáky
 • pořádáme školy v přírodě, navštěvujeme divadelní představení, účastníme se různých přehlídek a soutěží

Mateřská škola

Filozofií naší mateřské školy je :  „Prostřednictvím činností a přístupu  všech zaměstnanců vytvářet takové prostředí, kde děti najdou spokojenost, pohodu a pocit bezpečí.“

Co nabízíme?

 • příjemné, podnětné a bezpečné prostředí ve věkově smíšené třídě dětí
 • vybavení třídy didaktickými pomůckami, hračkami, hudebními nástroji
 • pro předškolní děti výuku hry na flétnu, pěvecký sbor Bradeláček
 • Metoda Dobrého startu- syntéza cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utvá­ření sociálních vztahů.

Školní družina

Žáci pro svůj volný čas využívají prostory ŠD, školní zahrady a třídy vybavené počítači. Využívají nabídky zájmových kroužků ( fotografický, keramika, pěvecký sbor, sportovní, hra na flétnu). Máme možnost využití místní sokolovny pro hodiny TV a sportovních kroužků. Úzce spolupracujeme s místní knihovnou.

Co nabízíme?

 • vybavení družiny různými stavebnicemi, hrami, hračkami, velkými kostkami,…
 • oddychové koutky
 • kreativní tvoření
 • práci s keramickou hlínou s vlastním vypalováním výrobků
 • pravidelné návštěvy v místní knihovně- čtenářský klub „Klubíčko“
 • sportovní hry a pobyt venku

DSCN1984 DSCN1985 školu střeží „Školní čaroděj“

IMG_20220831_151107_1 IMG_20220831_151120 IMG_20220831_151134 I. třída

IMG_20220831_150945_1 IMG_20220831_151001 IMG_20220831_151018 IMG_20220831_151033 II. třída

IMG_20220831_153020_1 IMG_20220831_153033 IMG_20220831_153056_1 IMG_20220831_153115_1 IMG_20220831_153124_1 IMG_20220831_153131_1  Školní družina s jídelnou

DSC00292  IMG_20220831_153217    DSC00303     DSC00305    šatna, chodba

DSC00286    DSC00287   DSC00288   DSC00289   IMG_20190830_153947_resized_20190926_124729412 Mateřská škola

DSCN2311 DSCN2312 školní zahrada a hřiště