O nás

Charakteristika školy

Jsme venkovská malotřídní škola rodinného typu sloučená s mateřskou školou, umístěná v krásném prostředí obce Horní Bradlo. Základní škola je dvoutřídní pro žáky 1. stupně ZŠ. MŠ je jednotřídní. Součástí organizace je školní družina a školní jídelna s vlastní kuchyní. Škola má k dispozici vlastní zahradu vybavenou herními prvky a hřištěm, která je společná pro ZŠ i MŠ.

Nabízíme pozitivní klima, kvalifikovaný a výborně spolupracující kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců, úzké propojení života MŠ a ZŠ, příjemné, podnětné a bezpečné prostředí. Zaměřujeme se na rozvoj estetického cítění dětí a žáků, péči o vztahy mezi dětmi, žáky a dospělými, otevřenou školu pro rodiče i veřejnost. Jsme součástí kulturního života obce.

Základní škola

Vzhledem k nízkému počtu žáků máme možnost výrazného individuálního přístupu při výuce. Klademe důraz na rozvoj hudebních, pěveckých, výtvarných i sportovních dovedností žáků.

Co nabízíme?

  • moderní výukové metody- matematika Hejného, výuka čtení Sfumato, metody kritického myšlení, práce v centrech aktivit, činnostní učení, badatelská výuka, podpora čtenářství
  • hra na flétnu- každé ráno před vyučováním probíhá výuka hry na flétnu se všemi žáky
  • školní sbor Studánka
  • nadstandartní vybavení školy didaktickými pomůckami, hudebními nástroji- v obou třídách pianino, xylofon, flétny, ukulele aj., vybavenou školní knihovnu
  • v obou třídách interaktivní tabule, PC s výukovým softwarem, notebooky a tablety pro žáky
  • pořádáme školy v přírodě, navštěvujeme divadelní představení, účastníme se různých přehlídek a soutěží

Mateřská škola

Filozofií naší mateřské školy je :  „Prostřednictvím činností a přístupu  všech zaměstnanců vytvářet takové prostředí, kde děti najdou spokojenost, pohodu a pocit bezpečí.“

Co nabízíme?

  • příjemné, podnětné a bezpečné prostředí ve věkově smíšené třídě dětí
  • vybavení třídy didaktickými pomůckami, hračkami, hudebními nástroji
  • pro předškolní děti výuku hry na flétnu, pěvecký sbor Bradeláček
  • Metoda Dobrého startu- syntéza cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utvá­ření sociálních vztahů.

Školní družina

Žáci pro svůj volný čas využívají prostory ŠD, školní zahrady a třídy vybavené počítači. Využívají nabídky zájmových kroužků ( fotografický, keramika, pěvecký sbor, sportovní, hra na flétnu). Máme možnost využití místní sokolovny pro hodiny TV a sportovních kroužků. Úzce spolupracujeme s místní knihovnou.

DSCN1984 DSCN1985 školu střeží „Školní čaroděj“

DSC00297   DSC00299    DSC00300   DSC00298    I. třída

DSC00293  DSC00294    DSC00296   DSC00295    II. třída

DSC00281    DSC00282    DSC00283  DSC00284  Školní družina s jídelnou

DSC00292      DSC00303     DSC00305    DSC00304  šatna, chodba

DSC00286    DSC00287   DSC00288   DSC00289   IMG_20190830_153947_resized_20190926_124729412 Mateřská škola

DSCN2311 DSCN2312 školní zahrada a hřiště